2020-24

Tidsplanen udarbejdes i samarbejde med Egedal Kommune og opdateres løbende.

Juli 2020
August 2021
Efteråret 2021
Ultimo 2021/primo 2022
Udviklingsplan opstartes
Arbejdet med udviklingsplanen kører frem til august 2021
Parrallelt med, arbejdes med lokalplan herunder startredegørelse

Lokalplanen sættes i høring efteråret 2021

Godkendelse af lokalplan ultimo 2021

Udbud og salg af grundareal ultimo 2021/primo 2022