Arkitektonisk

Vi arbejder med ”Den aktive stueetage” og facader generelt, som skal have en særlig bearbejdning ved enten højere grad af detaljering eller skift i facaderytme. Dette skal bidrage til et varieret udtryk med punktvise forskydninger frem og/ eller tilbage fra facadelinjen. ”Den aktive stueetage” udformes til eksempelvis co-working, eller fælles værksteder. Åbenhed og fællesfunktioner skal sætte gang i hverdagslivet og det tilvalgte fællesskab.

Kantzoner anvendes som overgangszone fra bebyggelsen til landskabet. Kantzonerne skal være grønne, tydeligt definerede og sikre, at området fremtræder som et grønt bykvarter. Beplantningen bliver varieret i højde, og plantevalg, tilpasset de konkrete vækstvilkår. Vi vil tilstræbe en kantzone der er en landskabelig respons på de forskellige boligtypologier. Som f.eks. mindre haver/ privat terrasse omkring rækkehusbebyggelsen, åbne og mere ekstroverte kantzoner omkring de åbne stueetager.