Landskab

Vi ønsker at bevare, og integrere, så mange af de eksisterende træer som muligt, i den nye bebyggelse. Det nye bykvarter skal være grønt og dermed er træer og beplantning et vigtigt design element. Derfor arbejder vi med de landskabelige elementer som en naturlig del af lokalplanarbejdet og vil udarbejde en nøje analyse af, hvilke træer der kan bevares og hvordan vi kan udnytte, at der allerede står virkelig smukke og gamle træer på grunden. Landskab betyder også stisystem og passager igennem det nye bykvarter. Vi vil derfor arbejde med at skabe et naturligt og logisk stisystem som understøtter det nye uderum og inviterer naboerne til at gå en tur, eller skrå igennem på vejen over til en ven eller til indkøb i Netto lige ved siden af.