Estimeret tidslinje

Ultimo 2021/primo 2022

Grund i Udbud

Når lokalplanen er godkendt, skal området udbydes til salg så den udarbejdede bebyggelsesplan kan blive opført. Planen er, at det skal ske ultimo 2021/primo 2022.

Ultimo 2021/primo 2022
Oktober 2021

Offentliggørelse af lokalplan

Den endeligt vedtagne lokalplan offentliggøres.

Oktober 2021
September 2021

Vedtagelse af endelig lokalplan

Politisk behandling af den endelige lokalplan i 3 politiske udvalg: Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

September 2021
Juli - august 2021

Behandling af høringssvar

Behandling af kommentarer og evt. tilretning af lokalplan.

Juli - august 2021
6 juni 2021

Event 6. juni 2021

Kom og se udsigten fra 2. sal. Orienteringsdag på Sagerskolen. Team generous inviterer til orienteringsdag på Søagerskolen. Vi mødes ved stenen foran den gamle hovedindgang kl.14 & kl.15. Pga coronarestriktionerne, er det et krav at man booker billet. Se under nyheder/ events for at booke gratis billet via billetto.

6 juni 2021
Maj - juni 2021

Offentlig høring af lokalplanforslag

Lokalplan skal høres i offentligheden i 8 uger, hvor der er mulighed for at indsende kommentarer til lokalplanforslaget. I samme periode afholdes et borgermøde, som vil blive annonceret på søagerhusene.dk og på Egedal kommunes hjemmeside. Dog vil der forud for høringen være afholdt borgermøder samt være informeret via forskellige andre arrangementer, så man forud for høringen forhåbentligt har fået så mange input med som muligt.

Maj - juni 2021
April 2021

Vedtagelse af lokalplanforslag

Politisk behandling af loklaplanforslag i 3 politiske udvalg: Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

April 2021
Februar - marts 2021

Udarbejdelse af lokalplanforslag

Vi udarbejder sammen med forvaltningen et forslag til lokalplanen. Lokalplan udarbejdes på baggrund af udviklingsplanens vision for det nye boligområde på Søagerskolen.

Februar - marts 2021
Januar 2021

Vedtagelse af udviklingsplan og igangsætning af lokalplan

Politisk behandling af udviklingsplanen og igangsætning af lokalplan i 3 politiske udvalg: Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. På baggrund af miljøscreeningen  der blev udført i oktober 2020, vedtager politikerne også, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Januar 2021
3 Decmber 2020

Præsentation af forslag til udviklingsplan

Vi præsenterede vores forslag til udviklingsplanen for Søagerhusene i Planudvalget i Egedal kommune. Udviklingsplanen blev modtaget med stor begejstring.

3 Decmber 2020
19 November 2020

Digitalt Borgermøde

Præsentation af udviklingsplanen. Tilmelding via link  under nyheder.

19 November 2020
November 2020

Udviklingsplan

På baggrund af alle vores registreringer skal vi sammen med kommunen udarbejde den bebyggelsesplan, der skal løfte arven for den funktion Søagerskolen har haft i Smørum Nedre. Samtidig med undersøgelserne arbejdes der, sammen med Egedal kommune, om teksten i lokalplanen. Den følger en helt bestemt form, som man kender fra kommunens lokalplaner i øvrigt.
November 2020
august 2020 til november 2020

Afdækning af tekniske forhold

I perioden fra august 2020 til november 2020 vil vi arbejde med at afdække alle de tekniske forhold omkring udarbejdelsen af en lokalplan. Vi skal finde ud af om der er forurening, bygningerne skal screenes så vi kan nedrive bæredygtigt, vi skal regne på hvor meget trafik det nye boligområde giver, så vi kan etablere de nødvendige foranstaltninger, vi skal regne på, om der er for meget støj fra vejene, osv osv. Alt sammen undersøgelser der ligger til grund for den bebyggelsesplan vi kommer frem til.
august 2020 til november 2020
27 september 2020

Event 17. september 2020

Åben Skole. Søndag d.27  september, er alle interesserede velkomne til at møde vores team, til en uformel snak om planerne for Søagerskole grunden. Pga Corona er det et krav at man booker en billet. Se under nyheder/ events for at booke en gratis billet.

27 september 2020
august / september 2020

Analyse af stedet

Det første vi går i gang med, er at se på området som helhed; det man kalder en egenartsanalyse. Vi skal planlægge en bebyggelse der passer ind, og giver værdi for området. Vi skal se på hvilke træer vi kan beholde og skolen skal gennemgås for brugbare materialer der enten kan bruges på stedet eller andre steder.

Borgerinddragelse bliver et vigtigt element i arbejdet med Søagerhusene. Følg med her og se hvornår der sker noget.

august / september 2020
26. juni 2020

team generous kick off

Hele team generous holder Kick off dag, så processen med udarbejdelse af udviklingsplan, og lokalplan får det bedst mulige startskud til glæde for alle involverede. Kommune, team, områdets nuværende og gamle beboere.

26. juni 2020
juni 2020

Udviklingsaftale

I juni 2020 er udviklingsaftalen mellem generous development og Egedal kommune underskrevet og endelig godkendt af byrådet d. 24/6 2020

juni 2020

NYHEDSBREV

Vil du have de seneste nyheder og info om Søagerhusene sender vi dem til dig i din indboks.

Ved din tilmelding accepterer du at modtage generelle, samt markedsføringsmæssige informationer, herunder invitationer til arrangementer etc. fra Søagerhusene. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.