Bebyggelses typologi

Med udgangspunkt i at skabe et område med både karakter, og flere slags ”bymæssige” oplevelser, ser vi både på områdets umiddelbare naboer og på, hvordan vi kan skabe et dejligt sted at bo. Vi arbejder os ind på grunden via de registreringer vi har af de omkringliggende bebyggelser. Disse registreringer sammensat med de behov vi lytter os til, vil skabe Søagerhusene i en skala med respekt for det eksisterende og med ambitionen om at tilføre noget nyt og bæredygtigt. Varierende tagprofiler, skift i facade rytme og markering af detaljer i gavle og byggeriet som helhed, vil være elementer som vores arkitekt arbejder med i udviklingen af den endelige bebyggelse. Co-Living betegner måden, hvorpå vi kan deles om de fælles ressourcer, vi har. Igennem de store fællesarealer kan relationer og fællesskaber opstå på tværs af boligerne og knytte bånd mellem mennesker – bånd, der bidrager til fællesskabet. Det kunne blandt andet være at tage senioren med ud på en gåtur i det grønne fællesareal, passe hinandens børn eller fejre hinanden på særlige mærkedage i de fælles friarealer. Lige meget hvilke fællesskaber der opstår, er det altafgørende, at det styres af lysten til at være sammen. Når man bebor et område, har man derfor ved egen adfærd, et ansvar for, hvordan man har det med hinanden og hvordan man er sammen.

Som en markør i boligbebyggelsen indarbejdes fra starten et fælleshus/ faciliteter, som en del af konceptet. Fælleshuset kan facilitere en lang række tilbud, såsom co-working, fællesspisning, værksted, fitnesssal og køkken. Arealet omkring huset kan udlægges til kreativitet, sport og bevægelse, fejring af familie og fælles begivenheder, samt mange andre initiativer. Alle væsentlige elementer for en sund opvækst og meningsfuld hverdag i et nærmiljø, hvor godt naboskab og relationer på tværs, har en stor betydning for livskvaliteten.