Masterplan

I modsætning til parcelhusområderne, hvor livet leves på hver sin parcel adskilt af hække og rækværk, vil Søagerhusene i fremtiden have fællesskabet i centrum. Det kræver også fokus på at adgangsveje, og gennemgang i området, bliver bearbejdet og tydeliggjort i form af stisystem etc., der fletter sammen med resten af nærområdet.

Området udvikles med ønske om mindre private arealer, som udgangspunkt for at give plads til landskabet, og fællesskaberne mellem husene. Disse bliver de naturlige mødesteder, hvor aktiviteter og rekreative fællesskaber opstår.

Masterplanen indtænker derfor fællesskaber og fælleshus og nyttehaver i udviklingen, som kan rammesætte og skabe mulighed for, at beboerne kan udnytte de fælles arealer og rum. Ved at skabe et varieret boligområde, kan vi imødekomme tidens efterspørgsel på alternative boligtyper, hvor tryghed er i højsædet og hvor ens travle hverdag kan tilpasses en livsstil, og et hjem, som ikke kræver for meget. Når vi bygger varieret, skaber vi rammen for at et dynamisk boligkvarter kan opstå og som kan tilgodese forskellige behov, for flere mennesker på tværs af alder. Det giver et bæredygtigt kvarter, hvor folk kan bo fra de er børn til de er gamle.