Arkitektur

Arkitektonisk greb Vi tilpasser og bygger kontraster, således at der både bliver skabt sammenhænge med omgivelserne og variation i selve boligområdet. Bebyggelsen organiseres mod vest i en organisk bebyggelsesstruktur, som leder tankerne hen på en landsbystruktur med huse omkring det grønne gadekær som samlingspunktet for landsbyen. Mod øst organiseres bebyggelsen i en mere retlinet struktur, som afgrænser omgivelserne geometrisk og afskærmer mod de omkringliggende veje. Selve bebyggelsen disponeres efter hensyntagen til omgivelserne og boligerne vil blive udformet med facadefremspring, i flere etager og med varieret materialevalg, således at der opnås arkitektonisk variation. Boligerne vil også bestå af forskellige boligtyper og størrelser, så de passer til de målgrupper, som vi har identificeret. Læs mere s.45 i udviklingsplanen: (link til udviklingsplanen)

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan bebyggelse og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.