Bæredygtighed

Social bæredygtighed

Social bæredygtighed mener vi er nøglen til fremtidens udviklingsområder. Det er via den sociale forankring, at ansvaret for den samlede bæredygtighed tages. Vi har derfor en ambition om, at vores projekt skal udfylde det tomrum, som skolen efterlader, både funktionelt og som bygningsmasse. Vores afsæt er således “skolen” som kulturbærende funktion. Vi vil skabe et sted, hvor relationer igen kan opstå på kryds og tværs af generationer – nye venskaber, aktiviteter og livsbegivenheder, som man kan mindes med glæde. Det er et stort ansvar at ændre et områdes oprindelige struktur – og det skal helst være til det bedre. Derfor har vi sammensat et team, der kan samle trådene og skabe en ny bydel, som vil blive et bæredygtigt løft til den eksisterende by. Vi ønsker, at den transformation, som Søagerskolen kommer til at gennemgå, skal flettes sammen med det eksisterende område og sociale miljø. De bygninger, vi vil bygge, og de dele vi må arbejde på at genanvende, skal være med afsæt i den mest hensigtsmæssige teknologi og det fremmeste indenfor bæredygtighed. ”Cradle to Cradle” både materialemæssigt og samfundsmæssigt.

Arkitektonisk

Vi arbejder med ”Den aktive stueetage” og facader generelt, som skal have en særlig bearbejdning ved enten højere grad af detaljering eller skift i facaderytme. Dette skal bidrage til et varieret udtryk med punktvise forskydninger frem og/ eller tilbage fra facadelinjen. ”Den aktive stueetage” udformes til eksempelvis co-working, eller fælles værksteder. Åbenhed og fællesfunktioner skal sætte gang i hverdagslivet og det tilvalgte fællesskab.

Kantzoner anvendes som overgangszone fra bebyggelsen til landskabet. Kantzonerne skal være grønne, tydeligt definerede og sikre, at området fremtræder som et grønt bykvarter. Beplantningen bliver varieret i højde, og plantevalg, tilpasset de konkrete vækstvilkår. Vi vil tilstræbe en kantzone der er en landskabelig respons på de forskellige boligtypologier. Som f.eks. mindre haver/ privat terrasse omkring rækkehusbebyggelsen, åbne og mere ekstroverte kantzoner omkring de åbne stueetager.

Landskab

Vi ønsker at bevare, og integrere, så mange af de eksisterende træer som muligt, i den nye bebyggelse. Det nye bykvarter skal være grønt og dermed er træer og beplantning et vigtigt design element. Derfor arbejder vi med de landskabelige elementer som en naturlig del af lokalplanarbejdet og vil udarbejde en nøje analyse af, hvilke træer der kan bevares og hvordan vi kan udnytte, at der allerede står virkelig smukke og gamle træer på grunden. Landskab betyder også stisystem og passager igennem det nye bykvarter. Vi vil derfor arbejde med at skabe et naturligt og logisk stisystem som understøtter det nye uderum og inviterer naboerne til at gå en tur, eller skrå igennem på vejen over til en ven eller til indkøb i Netto lige ved siden af.

Nedrivning

Først og fremmest skal hele den gamle Søagerskolen analyseres fra A til Z. Hvad kan genanvendes hvordan og i sidste ende; hvordan kan vi rive skolen ned og bortskaffe affald på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde. J. Jensen, som er Danmarks førende indenfor nedrivning, vil sammen med teamet stå for denne del. J. Jensen har bl.a. været medvirkende til at indføre regler omkring behandling af PCB-nedrivninger og har i de seneste år udvidet deres forretningsområde, og fokuserer i højere grad på miljøet og har en stærk grøn profil. J. Jensen optimerer løbende deres vognpark, så de bruger så lidt brændstof som muligt, og har et løbende og fokuseret blik på miljøet.

Energi & LAR

LAR betyder håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt. I daglig tale: LAR – Lokal Afledning/ Anvendelse af Regnvand.

FNs 17 Verdensmål

I arbejdet frem mod udbuddet af Søagerskolegrunden arbejdede vi strategisk med at skabe det rette fokus på FN’s verdensmål i forbindelse med udviklingen af Søagerhusene. For os handler det om at finde balancen mellem det, vi ønsker, og det som er muligt. Samtidig bruger vi de udvalgte verdensmål, oversat til en lokal kontekst, til at guide og styre vores arbejde gennem hele udviklings- og lokalplanarbejdet.

NYHEDSBREV

Vil du have de seneste nyheder og info om Søagerhusene sender vi dem til dig i din indboks.

Ved din tilmelding accepterer du at modtage generelle, samt markedsføringsmæssige informationer, herunder invitationer til arrangementer etc. fra Søagerhusene. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.