Søagerskolen i dag

Eksisterende kvaliteter Vi ønsker, at landskabet i det nye boligområde skal bygge videre på de landskabelige kvaliteter, som allerede findes på stedet. Det synes vi det skal, fordi de i ordets mest bogstavelige forstand er kvaliteter lige præcis på dette sted, fordi de giver identitet til området og fordi de kan være med til at understøtte biodiversiteten i området. Derfor vil vi lade dele af den eksisterende beplantning, som er bevaringsværdig og giver karakter til området, blive stående. Derudover vil vi gerne understøtte udsigtspunkterne ud over det karakteristiske og karaktergivende landskab i den nordlige og sydlige del af området. Vi vil desuden understøtte de nuværende landskabstyper og skabe nye biotoper til gavn for bestemte arter. 
Læs mere s.23 i udviklingsplanen
Se Søagerskolegrunden fra oven