Socialt

Den sociale hovedgade Vi binder området sammen med et gennemgående gadeforløb fra nord til syd; en social hovedgade. Gaden bliver hovedfærdselsåre gennem området både for bilister, gående og cyklister og dermed også et vigtigt mødested. Gaden skal derfor indrettes med forskydninger, beplantning og belægning, der signalerer, at bilister skal køre med lav hastighed.

Der etableres gode forbindelser fra hovedgaden og ud til områdets landskabsrum, så det er let at bevæge sig rundt i området og komme frem til sin bolig. Der sørges også for at lave direkte koblinger til områdets tilstødende stier. Særligt skolestien nord for området, der er en central sti, hvor det er vigtigt at skabe mulighed for forbindelse. Læs mere s.46-47 i udviklingsplanen