Borgerinddragelse

Vi bidrager til, at byudviklingsprocessen bliver en god oplevelse for alle parter. Vi ønsker at skabe et fundament for, at så mange som muligt bliver taget med på rejsen, når vi omdanner en ny bydel i Egedal kommune / Smørumnedre – for med udgangspunkt i en god fælles proces er sandsynligheden for et godt resultat langt, langt større.

Vi vil derfor indlede vores tilstedeværelse i området med gå på opdagelse i skoleområdet og i de tilstødende boligkvarterer og områdets nabolag i Smørumnedre. Vi vil på vores ture rundt tale med beboerne i området og høre om de håb og drømme, der er, til det, der skal skabe endnu bedre rammer for den gode hverdag i Smørumnedre.

Vi vil tale med forskellige mennesker – både enkeltpersoner, institutioner, organisationer, foreninger og butiksliv og på denne måde danne os et indtryk af områdets nuværende DNA og uudfoldede potentialer.

På baggrund af den viden vi får, vil vi sammen med lokalsamfundet sætte gang i forskellige aktiviteter, som skal være med til at forberede området på det nye, der kommer. Det kan være aktiviteter, som viderefører nogle af de gode ting, som i dag foregår på skolen – eller som sætter nyt i gang.
Vi etablerer også et arbejdende værksted for byggeteamet og en pop-up-tegnestue på skolen, mens der stadig foregår fritidsaktiviteter. Her vil alle kunne komme til at tale med os på udvalgte tidspunkter, spørge til processen samt komme med inputs til områdets fremtid.
En del af dialogen vil foregå som debatoplæg, hvor oplægsholdere fra bl.a. udviklingsteamet vil udfolde relevante temaer, der vil have sit omdrejningspunkt i de temaer, der særligt optager i området, samt temaer, der har fokus på, hvordan vi skaber rammen om det gode hverdagsliv i gode og bæredygtige fællesskaber.

Vi vil også arrangere borgermøder undervejs, hvor vi inviterer bredt og hvor vi selv deltager. Disse møder planlægges, når der er brug for at samles i en bred kreds og forventningsafstemme, hvor vi er i processen. Her kan vi dele vores udfordringer og bekymringer, men i lige så høj grad skal disse møder være med til at vi sammen kan skabe den fælles vision for Søagerhusene og på tværs drøfte, hvad der skal til for at vi får skabt et endnu bedre lokalsamfund. Aktiviteterne vil foregå i hele perioden frem til lokalplanen i efteråret 2021 skal behandles og godkendes.