Vores mål er, at byggeriet på Søagerskolegrunden skal bidrage til trivsel og livskvalitet i hele Smørum, så vi sammen med nuværende og kommende beboere kan skabe rammerne for det gode hverdagsliv. Vi sikrer derfor, at alle interessenter bliver godt orienteret og inddraget fra start til slut, og at der i hele forløbet er en tæt dialog med borgere, foreninger og virksomheder. Vi vil også tage initiativ til arrangementer og aktiviteter, som kan samle lokalsamfundet om, hvordan det kan blive endnu bedre at bo og leve i Smørum.