SWECO er et af Nordens største ingeniør og arkitektfirmaer som rådgiver indenfor alle byggeriets områder. SWECO´S rolle i arbejdet med lokalplanen og visionsplanen for den nye bebyggelse på Søagerskolen, er dels at sikre alle forundersøgelser omkring geoteknik, fundering, forurening og trafik m.m. og dels at rådgive teamet indenfor brand, støj, affald, forsyning, bæredygtighed samt regnvands- og spildevandshåndtering ved skybrud. SWECO kommer til at arbejde tæt sammen med teamet, kommunen og borgerne i forhold til alle de tekniske aspekter som vi har bred viden og erfaring med.