Landskab

Tre landskabsrum Analysen af den eksisterende natur har vist os, at der findes forskellige typer landskab i området. Grundlæggende vil vi gerne bevare og styrke den natur som allerede findes i området, men det kræver, at den nogle steder får en hjælpende hånd til fortsat at eksistere.

Søagerhusenes grønne uderum organiseres i tre overordnede landskabsrum; alle med afsæt i den eksisterende natur. Længst mod vest fastholder vi derfor plænen. Den østlige halvdel inddeles i en blomstereng mod nord og en frugtlund mod syd. Alle boliger vil være tæt på en bestemt type natur, og landskabsrummene forbindes via stier, der løber igennem området. Stierne kobles også på det eksisterende, omkringliggende stisystem, så der opnås en naturlig sammenhæng med omgivelserne.
Læs mere på s.42-43 i udviklingsplanen