Vi tager ansvar for den respektfulde proces og det bæredygtige byggeri. Vores indgangsvinkel er at inddrage alle i teamet fra starten, og dermed være medvirkende til, at alle tager ansvar for projektet og egne kompetenceområder. Vi følges ad, så den viden der opnås, følger hele processen fra første ide til sidste indflytning. Det betyder at vi, i arbejdet med at transformere Søagerskolen til Søagerhusene, sørger for at alle i vores team bevarer overblik og fokus på at skabe et godt projekt og i sidste ende gode boliger i et grønt miljø.