Genbrug og bæredygtighed i Smørum

I oktober startede J. Jensen, der er vores specialist i nedrivning, arbejdet med at undersøge om dele af skolens bygninger kan genbruges i den nye bebyggelse. Enten som det er, eller ved at genanvende materialer som for eksempel trækonstruktion og mursten. Det afhænger af om materialerne er forurenede og om de kan renses ordentligt. Det er også J. Jensen der skal nedrive skolen, så de kender allerede bygningerne og området godt. De er eksperter i at nedrive bygninger og at bortskaffe affald, på en bæredygtig måde – uden at skabe mere forurening og med størst muligt hensyn til naboerne i området.

”Jeg synes at vi som byggebranche har et ansvar for at arbejde mere bæredygtigt end vi gør i dag. For mig er projektet omkring Søagerskolen, særligt interessant da vi får mulighed for lave direkte genbrug af materialer fra de eksisterende bygninger i det nye byggeri. Det at jeg er inddraget i projektet i dette tidlige stadie, og har så tæt et samarbejde med den øvrige projektgruppe, gør det muligt at vi kan få bevaret flest mulige materialer” Thomas Sinding Udviklingschef J. Jensen nedrivning

Verdensmål

Vi arbejder på at få FN’s verdensmål konkretiseret i den nye bebyggelse, så de bliver mere håndgribelige, og meningsfulde set fra et lokalt perspektiv i Smørum. Egedal fokuserer på 9 udvalgte verdensmål i Planstrategi 2019, som vi bruger som pejlemærke i udviklingen af lokalplanen, som er grundlaget for de fremtidige Søagerhusene. For eksempel verdensmål nr.3, 4 og 15, der handler om fællesskaber og social bæredygtighed, som vi har fokus på, når vi tegner husene og udearealer.

”Fællesskab og fleksibilitet
Social bæredygtighed handler om menneskers velbefindende nu og for fremtidige genera¬tioner. Det handler om fæl¬leskab, sundhed, lighed og retfærdighed. Derfor arbejder vi med at sikre gode rammer for stærke fællesskaber, sundhed i hverdagen, muligheder for et aktivt liv og at sikre en mang¬foldig natur.” Planstrategi 2019

Se mere her 

Bæredygtighed
Vores ingeniør i Sweco arbejder på planer i forhold til håndtering af regnvand og laver beregninger for, hvordan vi løser det bedst muligt. I uge 43 blev der foretaget trafiktællinger, som vil danne grundlag for trafikafdelingens analyser og en endelig støjundersøgelse, der vil give os svar på, hvordan vi bedst placerer de nye bygninger og adgangsveje til dette nye kvarter i Smørum.

NYHEDSBREV

Vil du have de seneste nyheder og info om Søagerhusene sender vi dem til dig i din indboks.

Ved din tilmelding accepterer du at modtage generelle, samt markedsføringsmæssige informationer, herunder invitationer til arrangementer etc. fra Søagerhusene. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.