Fløjtetudse og biodiversitet

agata-kaczowka-XG0VmEd1BGo-unsplash

Vi har et ansvar for at passe på vores biodiversitet i form af planter og dyr, når vi bygger nye byområder. Det betyder, at vi også skal se ud over den enkelte byggegrund og undersøge, hvad der er af liv omkring den. Derfor har vi lavet en analyse af biodiversiteten på skolegrunden og området i en radius af 2 km. Inden for denne radius er der registreret mere end 150 forskellige dyre- og plantearter. En af disse arter er den grønbrogede tudse, der er en fredet og truet art.

Det betyder, at vi helt tidligt i forløbet har kunne tænke ind, hvordan regnvandsbassinerne i området kan designes for at skabe mulighed for den grønbrogede tudse, der godt kan lide soleksponerede vandhuller, stendynger og blide skråninger. Der er også fundet andre dyre- og plantearter i nærheden, som vil kunne indfinde sig over tid, hvis forholdene er til det. Det gælder bl.a. gåsepotentil, burresnerre, forglemmigej og græsser såsom hundegræs, rød svingel og sødgræs.

Vi har en mulighed for at hjælpe med at skabe gode forhold og levesteder til de lokale arter, og dermed kan vi bidrage til at støtte op om biodiversiteten i Danmark. På den måde bidrager projektet også til Verdensmål 15, ’Livet på Land’, og til den bæredygtige dagsorden. Slår den grønbrogede tudse sig ned i bassinerne ved Søagerhusene, vil den berige borgerne med naturoplevelser, når den med sit karakteristiske parringskald laver en nærmest fløjtende trille. Den kaldes også for fløjtetudsen.

”For mig er projektet for Søagerskolen særligt interessant, fordi vi allerede i det tidlige forløb i udviklingsplanen har vurderet, hvilke lokale planter og dyrearter, der er potentiale for at skabe gode levesteder til i det nye byområde. Det at vores biologer har været inddraget så tidligt i forløbet, og at vi har arbejdet så tæt sammen i projektgruppen, har gjort det muligt at disse forhold indtænkes i designet og i lokalplanen. Det er jo fantastisk, at man gennem sit arbejde kan være med til at gøre en indsats for at skabe dette, og være med til at gøre en forskel for biodiversiteten i Danmark.” Camilla Hvid, Fagleder Bæredygtighed, Sweco

God påske
Team generous

NYHEDSBREV

Vil du have de seneste nyheder og info om Søagerhusene sender vi dem til dig i din indboks.

Ved din tilmelding accepterer du at modtage generelle, samt markedsføringsmæssige informationer, herunder invitationer til arrangementer etc. fra Søagerhusene. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.